top of page
Pressemeddelelse om Dansk Mølledag 2024
National Mølledag.

På Dansk Mølledag, den 16. juni 2024, åbnes historiske vind- og vandmøller rundt omkring i Danmark, og inviterer interesserede til at deltage i møllernes årlige festdag.

Mølleejere, frivillige møllelaug og museer viser deres arbejde med at bevare og formidle en 1000-årig kulturarv.

 

Siden 1994 har Dansk Mølledag været en årlig tilbagevendende begivenhed, den tredje søndag i juni, hvor historiske vind- og vandmøller i hele Danmark åbner dørene.

På mølledagen bliver der lejlighed til at komme indenfor i en historisk mølle og se, hvordan en mølle er opbygget, og hvordan den fungerer. På en del af møllerne får gæsterne også mulighed for at opleve – se, høre og mærke – hvordan kræfterne i vind eller vand bliver brugt til at male korn til mel i møllens kværne – og til drift af andet maskineri i møllen.

 

Udover rundvisning på den enkelte mølle, og måske mulighederne for at købe friskmalet mel til bagning af brød og kager, byder møllerne også på mange andre aktiviteter på mølledagen. Programmet for dagen varierer fra mølle til mølle. Se mere på www.danskmolledag.dk

 

Frivillige bevarer kulturarven

Det er efterhånden sjældent at se en gammel vind- eller vandmølle i drift. Tiden og udviklingen har gjort møllerne overflødige. Men de er stadig en vigtig del af vores kulturarv. Og takket være de mange frivillige rundt omkring i landet, er der stadig møller tilbage, der med deres placering i landskabet er med til at skabe lokal stolthed, og glæde de besøgende i møllerne. Derfor er det vigtigt at man støtter op om den lokale mølle, og de folk der arbejder med den.

”Møllerne er i høj grad dansk kulturarv, som møllernes ejere og de mange frivillige i møllelaugene yder en stor og flot indsats for at bevare og formidle”.

 

Siger Susanne Jervelund, formand for Dansk Møllerforening, og fortsætter:

 

”Møllerne repræsenterer den første mekanisering af hårdt og tidsrøvende manuelt arbejde. Det gælder både for kornmøller, hammermøller og savmøller.”

 

”Det er tankevækkende, at møllerne gennem tusinde år har været en vigtig del af samfundsudviklingen. Ved at bevare de historiske møller, sikrer vi, at kommende generationer kan lære om den teknologiske udvikling i praksis”, fastslår Susanne Jervelund og tilføjer:

 

”Møllerne leverede kraft og energi til mange forskellige opgaver, dengang det eneste alternativ var den kraft, der kunne leveres af mennesker og dyr. I dag har vi mistet fornemmelsen for, hvor meget energi vi bruger. En mølle, der før var helt central i det lokale samfunds kraftproduktion, leverer meget mindre kraft end en almindelig bil gør i dag. Det energiforbrug, vi har i dag, er stort, men svært at have et forhold til.

At besøge en historiske mølle og se den i funktion, giver en unik oplevelse af kraft og energi, og er med til at sætte vores moderne liv, herunder energiforbrug, i perspektiv.”

 

Viden om håndværk, bygninger og maskiner

”Ved at bevare en historisk mølle i funktion sikrer vi, at bygningen med dens mølleværk, kværne og andre maskiner bliver bevaret for eftertiden. Også de håndværk, der er knyttet til mølleriet og dets vedligeholdelse, bliver holdt i live og bevaret for eftertiden til kommende generationer.”

 

”Dertil kommer viden om møllerens arbejde på møllen. Det arbejde kræver viden om møllens teknologi, drift og pasning. Desuden viden om korn og formaling, herunder viden om kornsorter, opbevaring og brug, samt praktisk erfaring i at passe møllens teknik og maskineri.”

 

”Dansk Mølledag arrangeres af Dansk Møllerforening, der er en landsdækkende forening for alle, der interesserer sig for bevaring af historiske vind- og vandmøller. Foreningen arbejder for at øge viden om, og betydningen af vores kulturhistoriske vind- og vandmøller.”

 

”Netop i disse år kæmpes der en stor kamp for at bevare vandet til de få fungerende vandmøller, der er tilbage. Også mange vindmøller er truet af omgivende bygninger og bevoksning, der giver læ og forhindrer at møllen kan arbejde.”

 

”Vi vil gerne være en støtte til de mange frivillige, som yder en uvurderlig indsats for at bevare de historiske møller og formidle viden om deres historie og funktion. Vi vil klæde de frivillige på til denne opgave med teori og faglig viden, der kan give dem de færdigheder, der kræves for at løse disse opgaver” slutter Susanne Jervelund.

 

Dansk Mølledag gennemføres i år med støtte, bl.a. fra Augustinusfonden, Møllerens Fond og Fabrikant Mads Clausens Fond.

 

Oplysninger om aktiviteterne på den enkelte mølle på mølledagen findes på:

http://www.danskmolledag.dk/

Download pressemeddelelsen her:

Dansk Mølledag 2022
gennemføres med støtte fra:

augustinus_fonden_logo.jpg
Møllerens_Fond.jpg
Fabrikant Mads Clausens Fond.png
bottom of page