top of page
Mølledag siden 1994

1993 blev det besluttet at afholdelsen af en national mølledag kunne være en af de fælles synlige offentlige aktiviteter for de private mølleejere, lokale møllelaug og museer, Dansk Møllerforening og Skov- og Naturstyrelsen.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af "Møllen"s redaktør Poul Løndal-Nielsen, Gunnar Solvang fra Køge Museum og Torben Olesen fra Skov- og Naturstyrelsen. Da Otto Rasmussen i løbet af 1993 overtog posten som redaktør af "Møllen" indtrådte han i Mølledagsudvalget.
Der var en række møller som holdt Dansk Mølledag som en "generalprøve" i 1993, og der kunne i "Møllen" læses omtaler af arrangementer på disse møller. Den allerførste mølledag var søndag den 20. juni 1993. Museumschef fra Nordsjælland, Anders Friedrichsen kommenterede dagen således: "Dansk Mølledag har efter min mening sin største betydning som dagen, der fortæller ikke mindst den opinions-dannende del af befolkningen, at vore vind- og vandmøller er en uvurderlig del af kulturarven. Møllernes placering i kulturlandskabet er med til at forøge glæden ved at færdes i vort smukke land og dermed give os alle en forøget livskvalitet".
På mølledagen i 1992 blev det fejret at Jernløse Kommune havde overdraget Nr. Jernløse Mølle til den selvejende institution Nr. Jernløse Møllelaug. Begivenheden blev fejret med Nr. Jernløse Hornorkester og officiel overdragelse af borgmesteren - i overværelse af 150 deltagere.
Arbejdsgruppen gik nu rigtigt i gang med planlægningen af Dansk Mølledag og det lykkedes. Den første rigtige danske nationale mølledag blev afholdt den 19. juni 1994, hvor der i et indlæg i Møllen blev inviteret inden for på over 100 vind- og vandmøller.
I 1995 deltog 90 møller i Dansk Mølledag. Mølledagsudvalget havde virkeligt været i arbejde, og havde brugt mange (frivillige) timer på at realisere afholdelse an Dansk Mølledag. Gruppen opererede med 100.000 mølleaviser og 2.000 mølleplakater, dertil distributionen, der i alt kostede ca. 50.000 kr. Der blev startet med et rundt 0 og med et stille håb om sponsorhjælp. Håbet blev indfriet af kendte og mindre kendte sponsorer i ind- og udland - i alt 45.000 kr. blev der modtaget i bidrag. Listen over sponsorer omfatter Danish Mill i USA, Dansk Møllerforening, Danske Møllers Venner, Fabrikant Mads Clausens Fond, Munke Mølle, P.B. Holding i Ringsted, Stenmøllen i Thy og Skov - og Naturstyrelsen.

Mølleavisen var en vigtig del af PR- arbejdet. Den blev distribueret til de deltagende møller, biblioteker, museer og til interesserede bagere, der i dagene i op Dansk Mølledag kunne have Mølleavisen liggende fremme i butikken. Der var i det hele taget en meget positiv respons på Dansk Mølledag. De lokale medier var alle meget interesserede i at bringe omtale af mølledagen og omtale af arrangementet både før og efter.
Fra 2000 fik Dansk Mølledag sin egen webside: www.molledag.dk - desværre blev websiden nedlagt i 2006 idet det blev for tidskrævende og bekosteligt at opdatere den. Måske skete der det, der ofte sker når et stort engagement kræves. Mølledagsudvalget havde ydet en stor frivillig ulønnet indsats gennem en lang periode. Hvert år var der blevet skrevet fondsansøgninger, så der var økonomi til optryk af mølledagsplakat og andet PR- materiale, ligesom det også koster at sende materialet til de deltagende møller. Det er sejt arbejde, som kræver langtidsplanlægning og løbende opfølgning. Hertil kommer alt det praktiske arbejde med udformning af presseomtale, koordinering af adresser, kontaktpersoner, omtale af aktiviteter og særlige begivenheder på de enkelte møller. Måske har møllerne da trods alt den samme adresse fra år til år, men op mod en tredjedel af kontaktpersonernes adresser ændres hvert år.
I hvert tilfælde har Dansk Møllerforening i de seneste år været en meget central arrangør af Dansk Mølledag. Det gælder både planlægning, fondsansøgninger, koordinering og de praktiske opgaver, med udsendelse af materiale til møller og presse. 
Hvert år bliver der optrykt et nyt oplag af mølledagsplakaten, hvor årets sponsorer er anført. For uden sponsorbidrag ville det ikke være muligt at afholde Dansk Mølledag. Budgettet en blevet reduceret væsentligt i forhold til de første år. I stedet for en Mølledagsavis bliver omtalen af Dansk Mølledag bragt i "Møllen", både i form af omtale og udtagelige midtersider med adresselister på møller samt oversigtskort. Udgaven af "Møllen" trykkes i et større oplag, så der er ekstra blade til udsendelse til deltagende møller og andre interesserede.

Mølledagsplakaten
Den første plakat til Dansk Mølledag var tegnet efter et oplæg af arkitekt Peter Steen Johansen fra Odense Bys Museer. Den forestillede en vandmølle og en vindmølle, opsat på kunstnerisk vis med vandmøllen med vandhjul i forgrunden. I baggrunden den flotte hollændermølle med de lidt lange vinger. Det blev til et praktisk arrangement, idet plakaten blev påtrykt Dansk Mølledag - den 3. søndag i juni.
Plakaten er gennem årene blevet fremstillet i mange genoptryk, både i A2, A3 og A4 - format. Sidst er der også kommet et klistermærke i A6- format til.
Dansk Mølledag har vist sig at være en stabil aktivitet, som har stor betydning fra danske møller. Der er stor aktivitet på mølledage på rigtig mange møller og rigtig mange voksne og børn besøger en mølle på denne dag. Der er ingen tvivl om at mølledagen vil bestå i mange år fremover. Og heldigvis for det.

bottom of page