Åbent på 100 møller

Dansk Mølledag holdes altid den tredie søndag i juni måned - i 2020 søndag den 21. juni
Målet med Dansk Mølledag er at skabe opmærksomhed om vore gamle vand- og vindmøller for derigennem at øge forståelsen for bevarelsen af denne del af vor kulturarv.

Tilmelding til Dansk Mølledag 2020

Tilmeldingsfristen til Dansk Mølledag 2020 er 1. april 2020.

Invitation til Dansk Mølledag 2020

Tilmelding til Dansk Mølledag 2020

Dansk Mølledag v/Dansk Møllerforening www.danskmoellerforening.dk

Nørholm Mølle