Dansk Mølledag holdes altid den tredie søndag i juni måned - i 2019 søndag den 16. juni
Målet med Dansk Mølledag er at skabe opmærksomhed om vore gamle vand- og vindmøller for derigennem at øge forståelsen for bevarelsen af denne del af vor kulturarv.

Åbent på 100 møller

Dansk Mølledag 2019 åbnes officielt på Uldum Mølle, søndag den 16. juni 2018 kl. 10.

Åbning på Uldum Mølle

Hørsholm Mølle er desværre nødt til at aflyse deltagelse i Dansk Mølledag 2019, da vejene omkring møllen er afspærret på grund af cykelløb.

Hørsholm mølle aflyser

Dansk Mølledag v/Dansk Møllerforening www.danskmoellerforening.dk

Nørholm Mølle