top of page

Oplysninger om åbningstider og aktiviteter på de møller, der
deltog i Dansk Mølledag den 19. juni 2022.

For hver landsdel er møllerne opført alfabetisk efter møllens navn.
Møllerne kan også findes ved hjælp af møllekortet.

Dansk Mølledag er altid den tredje søndag i juni, det vil næste gang være søndag den 18. juni 2023.

bottom of page